DOÇ. DR. NAİL ERSÖZ

Genel Cerrahi Uzmanı
doctor-foto
Ortalama Cevap Süresi : 60 dk.

EĞİTİMİ:
    • 1987- 1994, GATA Askeri Tıp Fakültesi
    • 1997-2001, GATA Genel Cerrahi AD. Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
    • 2011, Doçent

İŞ DENEYİMİ:
    • 1987 - 1994 GATA Askeri Tıp Fakültesi
    • 1994 -1995 Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve GATA Eğitim Araştırma Hastanesi, Askeri tababete özel stajyer tabip eğitimi
    • 1995 - 1997 Sahra Sıhhiye Okulu, pratisyen doktor (kıta hizmeti)
    • 1997 - 2001 GATA Genel Cerrahi AD. asistan doktor
    • 17 Ağustos 1999 İzmit Depreminde yardım amaçlı olarak Sapanca’daki havaalanında ilkyardım ve tahliye faaliyetleri
    • 2001-2006 Diyarbakır Askeri Hastanesi, uzman doktor.
    • 1 Ocak - 31 Aralık 2005, Florida Üniversitesi Shand s Eğitim Hastanesi, organ nakli eğitim çalışma dönemi
    • 2006-2011, GATA Genel Cerrahi AD. Yardımcı Doçent Doktor, öğretim üyesi
    • 2011-2016, GATA Genel Cerrahi AD. Doçent Doktor, öğretim üyesi
    • 2015 - 2016, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, sertifikasyon programı
    • Mart - Nisan 2016, Yüksekova Devlet Hastanesi terörle mücadele kapsamında yaralanan ve hastalanan polis ve askerlerimizin tedavi ve takipleri. Tıbbi müdahelelerin güvenliğinin takibi
    • 2016 - 2018 Özel Keçiören Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
    • 2018- Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı

  ÜYELİKLERİ:
    • Ankara Tabip Odası
    • Ulusal Cerrahi Derneği
    • Kolorektal Cerrahi Derneği