HATİCE KÜBRA DURLANIK

Uzman Aile Danışmanı - Psikolojik Danışman
doctor-foto
Ortalama Cevap Süresi : dk.

Mezun Olduğu Üniversite ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi-Psikolojik Danışma ve Rehberlik-2015

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Aile Danışmanlığı-2018

Eğitimleri

SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı)

Tohum Otizm Vakfı İleri Düzey Eğitimi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

EMDR (Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Filial Terapi Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Eğitimi

Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Analizi ve Projektif Çizim Testleri

Katıldığı Sempozyumlar

  • 9. Gülhane Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu
  • 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Çalışmaları

  • 2015-2021 yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman olarak çalıştı.
  • Çocuk ruh sağlığı, ebeveynlere yönelik danışmanlık, bireysel psikolojik danışma ve çift terapisi alanlarında hizmet vermektedir ve filial terapi eğitimlerine devam etmektedir.
  • Psikolojik danışman ve uzman aile danışmanı olarak özel danışanlarla görevine halen devam etmektedir.