OP. DR. NAZMİYE SELÇUK KAPISIZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
doctor-foto
Ortalama Cevap Süresi : 60 dk.

 

ADI SOYADI

Nazmiye SELÇUK KAPISIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANI

KALP-DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

ÜNİVERSİTE

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(İNG)-1996

İHTİSAS

SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2003

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

 

2014 TOEFL puanı:96  YDS puanı :80

İLETİŞİM

Email: 

 

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 

Türk  Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

 

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

 

Türk Kardiyoloji Derneği

 

 

DENEYİM

1996-1997       Batman 4 No'lu Sağlık Ocağı, Batman

                       Pratisyen

 1997-  2003     Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                        Kalp ve Damar Cerrahisi

                        Asistan Doktor                                                         

Nisan  1999    John  Hopkins  Hastanesi ,  Washington  DC-USA

                        Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü

                        Observer                    

Aralık  2003-Nisan 2006      Atatürk Devlet Hastanesi, Balıkesir

                                               Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı                                        

Nisan  2006-Ekim 2006         Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir

                                                Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Ekim 2006-Nisan 2007       Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ankara             

                                              Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı                                                                                           

April  2007- 2011               Etlik İhtisas Hastanesi, Ankara

                                             Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

2009-2011                           Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ankara

                                            Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

2011 -2017  Ocak              Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                                            Çukurambar Semt Polikliniği,Ankara                                                         

                                           Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı   

2017  Ekim-                    Özel Natomed Hastanesi           

                                                           

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1. Selçuk Kapısız N, Özpolat B, Kapısız F, Yücel E. Sternal fracture due to airbag injury:  case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (2):181-182

A2. Selçuk Kapısız N. Leg edema after femoropopliteal bypass: a case report factors and management. Journal of Lymphology and Phlebeology 2013;6:4-6 (August 2013)

A3. Selçuk Kapısız N, Kapısız F. Unilateral subclavian vein and brachiocephalic  vein  occlusion  presenting  as unilateral  facial  and  arm  swelling: a case report  and  review of  the  literature. Journal Phlebology and Lymphology 2014; 7:1-5

A4. Selçuk Kapısız N, Kapısız F. Acute renal  failure  and hemorrhage  after embolectomy: A case report. Journal of Lymphology and Phlebeology. Journal Phlebology and Lymphology 2014; 7:9-10.

A5. Selçuk Kapısız N, Uzun Kulaoğlu T, Fen T, Kapısız HF. Potential Risk Factors for Varicose Veins with Superficial Venous Reflux.International Journal of Vascular Medicine. Int J Vasc Med. 2014;2014:531689

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1.Selçuk Kapısız N,Özpolat B., Kapısız H.F., Yücel E.  Sternal fracture due to airbag injury: case report.  5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, October 1-5, 2002, Istanbul.

B2. Kapısız HF, Selçuk Kapısız N, Karapınar K, Ceylan D, Özeren M, Yücel E. Upper extremity deep vein thrombosis. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery,2003, Istanbul.

B3. Selçuk Kapısız N, Dogan OV, Kapısız HF, Özeren M, Dolgun A, Yücel E. Reccuring familial cardiac myxomas in Carney Syndrome. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003,İstanbul.

B4. Selçuk Kapısız N, Kapısız H.F., Dolgun A., Yücel E. Surgical and Medical Follow-Up Results of Type III Aortic Dissections. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003,Istanbul.

B5. Selçuk Kapısız N, Kapısız H.F., Doğan O.V., Toker M., Yücel E. Management of Intracranial Bleeding in Patients With Mechanical Heart Valves: Three Case Reports and a Study of the Literature. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003,İstanbul.

B6. Selçuk Kapısız N, Kapısız H.F., Doğan O.V.,Erdem  H.,  Toker M., Yücel E. Our Results of Rheumatic Mitral Valve Replacement  With Preservation of Subvalvular Apparatus.52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003, Istanbul.

B7. Kapısız H.F., Selçuk Kapısız N., Doğan O.V., Dolgun A., Toker M. Yücel E. Surgical  Results  Of  Proximal   Aortic  Disease : 41  Cases 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003, Istanbul.

 B8. Selçuk Kapısız N, Kapısız HF, Dogan OV, Dolgun A, Özeren M, Sarıgül A, Han Ü, Yücel E. Gluteraldehyde fixation of autologous pericardial patches in cardiovascular surgery concentration and duration effect on strength. 16th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery ,September 26-29,2004.

 B9. Selçuk Kapısız N, Kapısız H.F., Irmak A. Concomitant  Arterial and Pulmonary Embolism: A  Case Report. 59th International Congress of the European  Society for Cardiovascular Surgery inconjuction  with 6th Congress of Update in Cardiology and  Cardiovascular Surgery , April 15-18 , 2010, Izmir.

B10. Selçuk Kapısız N, Uzun Kulaoğlu T, Fen T, Kapısız H.F. Factors For Varicose Veins. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29,2013 Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center-Rumeli Building/Istanbul

B11. Selçuk Kapısız N ,Kapısız H.F Treatment Of Venous Ulcer Of  Five Patients: A Case Report. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29,2013 Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center-Rumeli Building/Istanbul

B12. Selçuk Kapısız N ,Kapısız H.F. Traumatic Vascular Injuries Diagnosis and Treatment Approaches.14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29,2013 Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center-Rumeli Building/Istanbul

B13. Selçuk Kapısız N ,Kapısız H.F. Treatment of Advanced Varicose Disease (C4-6) With Classical Surgery. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29,2013 Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center-Rumeli Building/Istanbul

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

C1.  Mavioğlu İ., Doğan O.V.,Özeren M., Selçuk N., Yücel E.  İnfrarenal Vasküler Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1(2):133-140.

C2. Selçuk Kapısız N., Kapısız  H.F., Doğan O.V., Kocakavak C., Yücel  E. Santral Venöz Kateter Embolizasyonu: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Dergisi 2003;11:54-56

C3. Selçuk Kapısız N, Kapısız  HF,Sarıgül A, Yücel E. Aort koarktasyonunun cerrahi tedavisi:Rezidü Hipertansiyon  Türk Göğüs Kalp Damar  Cerrahisi Dergisi2006,14(4):286-289

C4. Selçuk Kapısız N, Kapısız HF, Ceylan D, Yücel E. Üst ekstremite derin ven trombozlu hastaların değerlendirilmesi.  Türk Göğüs Kalp Damar   Cerrahisi Dergisi  2007,15(4):281-285

C5. Selcuk Kapısız N., Kapısız H., Sarıgül A., Akalın N., Yücel E. Pulmoner stenoz nedeniyle 14 günlük bir bebekte infl ow oklüzyon  yöntemiyle uygulanan kapalı pulmoner valvülotomi Türk Göğüs Kalp Damar Cer Dergisi 2007;15(4):307-308

C6.Selçuk Kapısız N., Kapısız H., Doğan O.V., Erdem H, Toker M., Yücel E. Our results of rheumatic mitral valve replacement with preservation of subvalvular apparatus. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007,24(2):127-131

 C7. Selçuk Kapısız N., Kapısız H., Doğan O.V, Toker M., Yücel E.Management of intracranial bleeding in patients with mechanical heart valves: Three case reports and a study of the literature. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007,24(2):169-174

C8. Selçuk Kapısız N., Kapısız H., Doğan O.V , Dolgun A, Yücel E. Glutaraldehyde fixation of autologous pericardial patches. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008,25(2):124- 129

C9. Selçuk Kapısız N., Kapısız H.,  Dolgun A, Yücel E. Tip 3 aortik diseksiyonların cerrahi ve tıbbi takip sonuçları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008,25(3):173-180

 C10. Selçuk Kapısız N., Kapısız H.F., Doğan O.V, Yücel E. Recurrent familial cardiac myxomas in a mother and daughter with Carney's syndrome. Türk Göğüs Kalp Damar   Cerrahisi Dergisi. 2009,17(1):40-42

C11. Selçuk Kapısız N., Kapısız H., Yücel E. Sol ön inen koroner arter anevrizması ve sol pulmoner artere fistülizasyon: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar   Cerrahisi Dergisi, 2009,17(2):126-128

C12. Selçuk Kapısız N. Kapısız H.F. Periferik Damar Yaralanmalarına Yaklaşım.

 

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(3):133-41

C13. Kılıç H, Kapısız N, Hasanoğlu H.C . Venöz Tromboembolism Profilaksisi.Solunum Hastalıkları Dergisi. Cilt 24, Sayı 3-2013/1-2014, 118-125

 

C14. Selçuk Kapısız N, Kılıç H. DVT profilaksisi Koru proceedings.2014;4:16-32

D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

D1. Doğan OV, Mavioğlu İ, Özeren M, Zengin M, Selçuk N. İnfrarenal vasküler rekonstrüktif cerrahi Komplikasyonları. IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 1998 Belek-Antalya.

D2. Selçuk Kapısız N., Kapısız  H.F., Dolgun A., Doğan O.V., Yücel  E.  Presentation  Of  10  Cases  Who  Underwent  Left  Ventricular  Aneurysmectomy.VII. Ulusal Kardiovasküler Cerrahi Kongresi,  23-27 Ekim  2002, Antalya.

D3. Koçyıldırım E, Gökaslan G, Kapısız  N, Kapısız H, Soyal M, Karapınar K, Sarıgül A, Yücel E. Bir olgu nedeniyle Internal Karotid Arter . VII. Ulusal Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi,  23-27 Ekim  2002, Antalya.

D4.Selçuk Kapısız N, Kapısız H, Sarıgül A, Dolgun A, Koçyıldırım E, Yücel E. Cerrahi  Düzeltilme  Yapılan  Aort  Koarktasyonlu  11  Vakanın  Sunumu. II. Ulusal Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi,  23-27 Ekim  2002, Antalya.

D5.Kapısız H, Selçuk Kapısız N. Prostetik Greft Enfeksiyonunun Medikal Tedavisi. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya

D6. Selçuk Kapısız N, Kapısız H. Akut Arteriyel Tıkanıklıklar: Retrospektif çalışma. 13.Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Carrahisi Kongresi,30 Ekim-2 Kasım,2014,Belek, Antalya

D7. Selçuk Kapısız N, Kapısız H .Surgical Treatment Of Varicose Veins In Klippel Trenaunay Syndrome: A Case Report. 13.Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Carrahisi Kongresi,30 Ekim-2 Kasım,2014,Belek, Antalya

D8. Selçuk Kapısız N, Kapısız H. Variköz Venlerde Sülük Tedavisi: Genel Bir Bakış. 13.Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Carrahisi Kongresi,30 Ekim-2 Kasım,2014,Belek, Antalya

D9. Selçuk Kapısız N. Kapısız HF ,Karakuzu A, Fen T,Uzun Kulaoğlu T.Ven Trombozu Ve Faktör Eksikliği.17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Cerrahi Kongresi ve 8.Ulusal Fleboloji Kongresi,2015,Antalya

D10. Selçuk Kapısız N Kapısız HF, Kılıç F, Akbaş A, Şener S. Sadece Kaşıntı Şikayeti ile Başvuran Akut Ven Trombozu. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Cerrahi Kongresi ve 8.Ulusal Fleboloji Kongresi,2015, Antalya.

D11. Selçuk Kapısız N Kapısız HF , Karakuzu A.Konvansiyonel Cerrahi ve Endovenöz Ablasyon Sonrası Varis Rekürrensi. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Cerrahi Kongresi ve 8.Ulusal Fleboloji Kongresi,2015,Antalya.

D12. Selçuk Kapısız N , Arman A. Dabigatrana Bağlı Subkonjuktival Kanama. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Cerrahi Kongresi ve 8.Ulusal Fleboloji Kongresi,2015,Antalya.