Kullanıcı Sözleşmesi

      Lütfen sitemize üye olmadan ve site hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki sözleşmemizi dikkatlice okuyunuz.

      www.doktorumhatta.com, yöneticileri ve sahipleri sözleşmedeki maddelerde doktorumhatta.com olarak anılacaktır.
Öyle olduklarını taahhüt ederek kayıt olanlar üye olarak adlandırılacaktır. doktorumhatta.com sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sitede yapılan görüşmelerden tamamen yazan üye sorumludur.Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı doktorumhatta.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. doktorumhatta.com gerekli gördüğü takdirde her türlü üye mesajı, yazı ve içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.doktorumhatta.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında sağlıkla ilgili bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı bir hizmet sunar. doktorumhatta.com, diğer üyeler ya da doktorumhatta.com tarafından sunulan bilgilerin, hizmetlerin doğruluğu, eksiksizliği, hatasızlığı, zamanlılığı ya da faydalılığını garanti edemez.Hiçbir olayda üyelerin siteden sağladığı bilgiye güvenerek verdiği herhangi bir karar ya da herhangi bir adımdan doktorumhatta.com sorumlu tutulamaz.

3.doktorumhatta.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı(Email)" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. doktorumhatta.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının doktorumhatta.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4.Üye doktorumhatta.com servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul ve taahhüt eder.

      Üye doktorumhatta.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının doktorumhatta.com'e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

      Üye servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan doktorumhatta.com'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

      doktorumhatta.com’te sunulan hizmetlere doktorumhatta.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda doktorumhatta.com'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

      Üye verilerinin doktorumhatta.com’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü doktorumhatta.com'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

      Üye tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt eder.

      Üye doktorumhatta.com'ten izin almadan doktorumhatta.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

      Üye doktorumhatta.com'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde doktorumhatta.com'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, doktorumhatta.com'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

      Üye kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

      Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

      Üye sözleşmenin tüm maddelerini daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

      doktorumhatta.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı doktorumhatta.com'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. doktorumhatta.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

      doktorumhatta.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

      doktorumhatta.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. “Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda”

      doktorumhatta.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı doktorumhatta.com sorumlu tutulmayacaktır.

      doktorumhatta.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.